• Average Joe's photo shoot
  • Average Joe's photo shoot
  • Average Joe's Photo Shoot.
  • Customer's 1969 AMC Rambler
  • Customer's 1986 Porsche 944.
  • 1986 Porsche 944.